Darbai nuo A iki Z, visoje Lietuvoje, Ištisus metus Švarus vanduo - gėlas gręžinių vanduo Geoterminis šildymas taupo Jūsų lėšas

Užsakovas turi pateikti šiuos dokumentus projektui gauti:

  • Projektavimo sąlygų sąvadas
  • Pažymėjimą apie nekilnojamojo daiktų teisių ir jų įregistravimą nekilnojamojo turto registre
  • Inžinerinį topografinį planą (M1:500)
  • Pažymą iš savivaldybės ūkio ir teritorijos planavimo skyriaus "dėl komunikacijų įrengimo"